Maja 2021 je v Lizboni, pod portugalskim predsedstvom, potekala 37. konferenca članic EUFASE, kjer je bila sprejeta deklaracija z naslovom “Declaration on the Rights of Foreign Service Families”. Deklaracija temelji na priporočilih, oblikovanih za ministrstva za zunanje zadeve. Njen cilj je zagotoviti osnovni nabor pravic za družine uslužbencev v tujini in doma. 

Švica na do sedaj sprejela precej obsežno „politiko za spremljevalce diplomatov“, Francija pa uporablja režim „collaborateur chanceel du service public“ („občasni predstavnik državne javne službe“), ko je zakonec/partner na „uradni“ dolžnosti. Večina držav še nima oblikovanega natančnega nabora pravic in obveznosti za zakonce/partnerje, ki spremljajo uradnike MZEZ ob napotitvah. V praksi to pomeni, da imajo številni partnerji, zakonci in otroci uradnikov zunanje službe manj dostopa do zdravstvenega zavarovanja, zaposlitve, šolanja ali socialne varnosti, kot bi jih imeli, če ne bi spremljali uradnika MZZ v tujini.


Raziskave kažejo, da sprejetje boljših pravil, ne le izboljša podporo zakoncev in partnerjev, temveč tudi zveča  zadovoljstvo in mobilnost  delovne sile.