Divorce

EUFASA Research Department, katerega članica je tudi Društvo DSD, je nedavno zaključil obsežno raziskavo o ločitvah med družinami evropskih diplomatov. 

Kot pomembna težava, ki jo je raziskava izpostavija je predvsem težava vezana na finančno neodvisnost. Težave se pojavijo predvsem zaradi pogostega spremljanja zunanjega uradnika na več delovnih mestih v tujini. To ni vprašanje, ki zadeva samo tiste, ki se ločijo; vpliva na vse,  partnerje in zakonce. Posledica nedosledne delovne zmožnosti, zmanjšane zmožnosti prihrankov in pokojnin ipd. je, da bo partner/zakonec, ko se kaj zgodi z razmerjem, verjetno imel bistveno manj finančnih sredstev za najem odvetnika, za najem oziroma nakup doma. Poleg tega edinstveni pravni položaj otežuje iskanje odvetnika, ki bi nas zastopal, otežuje odhod z otroki, če zakonec tega ne želi, in pridobitev skrbništva nad otroki, ko smo napoteni.

V priloženem poročilu je poleg ugotovitev tudi obsežen katalog možnih pristopov za izboljšave tako za MZZ kot v evropskih društvih.