O DRUŠTVU

Društvo družin slovenskih diplomatov (DDSD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro družin slovenskih diplomatov.

Namen društva

Medsebojno spodbujanje, druženje in sodelovanje.

Dvig kakovosti našega bivanja v tujini in doma.

Boljša pripravljenost na življenje v tujini.

Zastopanje interesov družin slovenskih diplomatov.

Ustvarjanje prijateljskih odnosov s partnerji tujih diplomatov.

Vodstvo društva

Martina Paškulin Devčič

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.