Vabimo vas na letno skupščino društva, ki bo potekala preko spleta, v ponedeljek, 13. 2. 2023, ob 14:00 (Ljubljana CET)
 
Dnevni red:
  1. Poročilo predsednice
  2. Predstavitev letnega poročila 2022
  3. Predstavitev ugotovitev NO glede letnega poslovanja 2022
  4. Predstavitev finančnega plana in projektov 2023
  5. Predlog pravilnika o materialnem in finančnem poslovanju društva
  6. Spremembe statuta
  7. Predstavitev kandidatov za podpredsednika
  8. Izvolitev podpredsednika
  9. Razno
Pred skupščino boste prejeli gradivo!